custom Yamaha SR400

Moto Rivista Yamaha SR400 aka Varkain II
Maurice Rissman Yamaha SR400 aka Varkain II
Yamaha SR400 Raider Motorsport